Asuntojen hinnat laskussa – vai ovatko?

Tilastokeskuksen tammikuussa antaman tiedon mukaan vanhempien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat viime joulukuussa 1,3 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Vuoden 2010 loppupuolelle verrattuna viime joulukuun hinnat ovat kuitenkin pysyneet ennallaan tai jopa nousseet.

Suuressa mittakaavassa katsottuna asuntojen hinnat ovat tilastojen mukaan nousussa edelleen. Nykyhetken silmissä tilanne on kuitenkin toinen, hintojen ollessa hienoisessa laskussa.

www.stat.fi/til/ashi/2011/12/ashi_2011_12_2012-01-27_tie_001_fi.html

Asuntojen hinnat ovat puhuttaneet myös uutisissa:

www.mtv3.fi/uutiset/talous.shtml/2012/01/1484534/asuntojen-hinnat-laskevat-yha

www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=201201114981

Asuntojenhinnat.fi -palvelun päätelmät:

Koko maan hintojen kehitys

Hintojen nousu on tasaista.

Helsingin hintojen kehitys

Pääkaupungissa asuntojen hinnat ovat yleisesti laskussa, mikäli katsotaan keskimyyntihintaa. Tämä selittyy sillä, että marras- ja joulukuussa myydyt asunnot ovat olleet pienempiä. Kuitenkin, jos keskitytään seuraamaan keskineliöhintaa, voidaan huomata hintojen nousseen edelleen.

Helsingin hintojen kehitys 2012

Espoon hintojen kehitys

Espoossa hintojen voidaan sanoa olevan hienoisessa laskussa.

Vantaan hintojen kehitys

Vantaalla asuntojenhinnat ovat laskussa, mikäli katsotaan keskimyyntihintaa. Kuten Helsingissäkin, tämä selittyy marras- ja joulukuussa myytyjen asuntojen pienuudella. Keskineliöhinnan mukaan hinnat ovat nousussa edelleen.

Tampereen hintojen kehitys

Hinnat ovat pysyneet kohtuullisen vakaina, eikä selkeää laskua ole havaittavissa.

Turun hintojen kehitys

Syyskuusta alkanut hintojen pudotus jatkuu edelleen. Turun seudun asuntojenhinnat ovat siis menossa alaspäin.

Asuntojenhinnat.fi -palvelusta nähtävien tietojen mukaan myös paikkakunnilla, joissa hinnat ovat yleisesti laskussa, halutut alueet pitävät pintansa. Näillä seuduilla hinnat ovat edelleen nousussa, johtuen suuresta kysynnästä.

Siirry palveluun tekemään oma päätelmäsi asuntojen hintojen kehityksestä.

Otathan huomioon:

Palvelussa olevat hintatiedot ovat kerätty elokuusta 2011 lähtien. Sivustolla annetut päätelmät perustuvat näiden kuukausien tietoihin hintojen nousu- ja laskutrendeistä. Kyseessä on otos myydyistä asunnoista, eikä täten tarkka ja kaiken kattava tilasto.