Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Reaktio Solutions Oy, y-tunnus: 2805134-4 (“Yritys”)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Häkkinen, ville@asuntojenhinnat.fi, Reaktio Solutions Oy

3. Rekisterin nimi

Asuntojenhinnat -palvelun (”Palvelu”) markkinointi- ja asiakashallintarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilö tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Markkinointi
  • Palvelun tarjoaminen ja toteuttaminen
  • Tilastointi ja analysointi
  • Palvelun kehittäminen
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asiakkaan palveluun syöttämät muut tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään Palvelun käytön yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yrityksen yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille tahoille markkinointitarkoituksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja niiden sisältämät henkilötiedot on suojattu teknisillä ja hyvien käytänteiden mukaisilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolainmukaisesti oikeus tarkastaa rekisteröityä itseään koskevat rekisterinpitäjän järjestelmiin tallennetut tiedot, oikeus pyytää virheellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjaamista sekä oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse kohdassa 2. mainittuun sähköpostiosoitteeseen.