Asuntojen hinnat

Asuntojenhinnat -palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot.

Päivitetty 08.08.2019

Nämä ovat käyttöehdot asuntojenhinnat.fi hinta-arviot -palvelun käyttöä koskien. Asuntojenhinnat.fi on Reaktio Solutions Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) tuottama ja julkaisema verkkopalvelu. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yrityksen ja palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä.

"Hinta-arviolla" tarkoitetaan jäljempänä hinta-arvio palvelun käyttöä.

"Kilpailutuksella" tarkoitetaan jäljempänä kiinteistövälittäjän kilpailutus palvelun käyttöä.

"Palveluntarjoalla" tarkoitetaan palvelun yhteistyökumppaneina toimivia kiinteistövälittäjiä.

Hinta-arvio palvelun käyttö

Palvelu on ilmainen käyttää eikä sen käytöstä aiheudu kuluja Käyttäjälle. Yritys varaa oikeuden käyttää Käyttäjän luovuttamia yhteystietoja lain mahdollistamin tavoin itse, sekä luovuttaa niitä eteenpäin yhteistyökumppaneille (Palveluntarjoaja).

Palvelu ei itse tuota palvelun pohjana käytettäviä yksittäisiä hintatietoja, eikä täten vastaa tietojen oikeellisuudesta. Palvelu kuitenkin pyrkii parhaansa mukaan korjaamaan selkeästi virheelliset tiedot pois tuloksista.

Kiinteistönvälittäjän kilpailutuspalvelun käyttö

Tarjouspyynnön jättäminen palveluun sekä tarjousten vastaanottaminen on ilmaista eikä velvoita asunnon myyntiin laittamista. Palveluntarjoajan (kiinteistövälittäjän) tarjouksen hyväksyminen ei laillisesti velvoita asunnon myyntiin laittamista, mutta palvelun toimivuuden takaamiseksi hyväksyttyjä tarjouksia tulisi kunnioittaa.

Palveluntarjoajan ilmoittama palkkion hinta perustuu tietoihin asunnosta, mitä annetaan kilpailutuksen yhteydessä. Palvelun kautta saadut tarjoukset ovat alustavia ja lopulliset sitovat tarjoukset tehdään, kun palveluntarjoja näkee myytävän asunnon itse.

Yrityksen kilpailutuspalvelu pyrkii saamaan parhaimman välityshinnan asunnolle, mutta ei voi taata markkinoiden parasta hintaa.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Yrityksen palveluihin.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttäessäsi Palvelua, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttämällä palvelua ja hyväksymällä käyttöehdot Käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että Asiakkaan jättämiä tietoja voidaan käyttää Yrityksen ja sen yhteistyökumppanien (palveluntarjoajien) suoramarkkinointiin.

2. Yrityksen rooli Palvelun tuottajana

Reaktio Solutions Oy tarjoaa portaalin asuntojen hintatiedolla, mistä asiakas voi tilata hinta-arvion ja kilpailuttaa välittäjän. Yritys toimii tiedon ja tarjouspyyntöjen välittäjänä, mutta ei ole osapuolena Käyttäjien väliseen, Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

3. Vastuuvapautus

Reaktio Solutions Oy pyrkii varmistamaan, että palvelussa esitetyt tiedot ovat oikeellisia ja ajantasaista. Virheet korjataan viiveettä. Yritys ei ota vastuuta sivustojen teknisestä toimivuudesta eikä vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Asuntojenhinnat.fi sivustojen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuuluvat Reaktio Solutions Oy:lle.

4. Henkilötietojen luovutus ja käsittely

Palvelun sisältämien ominaisuuksien yhteydessä voidaan kerätä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme henkilötietolakia ja käsittelemme tietoa rekisteriselosteen mukaisesti. Palvelun kautta tallennetut tiedot ovat osa Yrityksen asiakasrekisteriä.

5. Evästeiden käyttö

Palvelu käyttää evästeitä evästekuvauksen esittämällä tavalla.

7. Yhteystiedot

info@asuntojenhinnat.fi