Asuntojen hinnat

Tietosuojaseloste

Periaatteet ja käytännöt miten palvelussa käsitellään henkilötietoa

Yleistä

Uskomme, että sinun on tärkeää tietää, mitä tietoa keräämme ja miten käsittelemme sitä, kun käytät palveluamme (jatkossa “Palvelu”). Tämä tietosuojaseloste kertoo mitä henkilötietoja keräämme, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

Tietosuojaselosteen (Tietosuojaseloste) sisältö:

  • Yhteystiedot
  • Markkinointi- ja asiakashallintarekisteri
  • Tietoturva
  • Rekisteröityjen oikeudet
  • Evästeet

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän tiedot Reaktio Solutions Oy, y-tunnus: 2805134-4 (“Yritys”)

Tietosuojavastaava Ville Häkkinen ville@asuntojenhinnat.fi Reaktio Solutions Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja perusteet

Alla on kuvattu rekisterikohtaisesti mitä henkilötietoja Yritys kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

Markkinointi- ja asiakashallintarekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritys käyttää rekisterin tietoja pääsääntöisesti palvelun tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tarkemmin eriteltynä hinta-arvion tuottamiseen ja toimittamiseen tai asunnon välittämisen kilpailutukseen. Tämän lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin ja palvelun kehittämisen tarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Yritys voi käsitellä asiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja. Yritys informoi tietoja kerätessään, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa halutessaan. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asiakkaan antamat asunnon tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään Palvelun käytön yhteydessä palvelusta löytyvien lomakkeiden kautta.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yrityksen yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille tahoille markkinointitarkoituksessa.

Tietoturva

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja niiden sisältämät henkilötiedot on suojattu teknisillä ja hyvien käytänteiden mukaisilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Yrityksen tietosuojavastaavaan henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) Yrityksen rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity, joten pyynnöt pitää tulla samasta sähköpostiosoitteesta mikä on rekisteriin kirjattu.

Oikeus saada pääsy tietohin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio Yritykseltä käsittelemistä henkilötiedoista.

Vastaamme pyyntöön 30 päivän kuluessa. Tietojen kysely on maksutonta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut. Suostumukseen perustuva henkilötietojen käyttö liittyy suoramarkkinointiin.

Sähköpostimarkkinointilupia myös hallinnoida viestien lopussa löytyvien linkkien avulla.

Evästeet

Tietoa evästeistä löytyy osoitteesta: https://www.asuntojenhinnat.fi/tietoja-evasteista

Viimeisin päivitys: 30.8.2019