Asuntojen hinnat

Sopimusehdot

Asuntojenhinnat.fi sopimusehdot kiinteistönvälitysyrityksille

Sopimusehdot:

Päivitetty 17.9.2022

”Palvelulla” tarkoitetaan jäljempänä Reaktio Solutions Oy:n (y-tunnus 2805134-4) Asuntojenhinnat.fi portaalia.

”Yrityksellä” tarkoitetaan jäljempänä palveluun rekisteröitynyttä välitysliikettä tai muuta asuntoja välittävää tahoa.

”Käyttäjällä” tarkoitetaan jäljempänä asuntoa myyvää henkilöä, joka jättää palveluun tarjouspyynnön asunnon välitykseen liittyen.

1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy kun Yritys rekisteröityy Asuntojenhinnat.fi Palveluun ja hyväksyy nämä sopimusehdot. Hyväksyttyään sopimusehdot Yritys sitoutuu noudattamaan voimassaolevia sopimus- sekä käyttöehtoja.

Reaktio Solutions Oy:llä on oikeus sulkea Yrityksen tili, jos Yritys rikkoo Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

2. Tarjouspyyntöihin osallistuminen ja sitovuus

Palvelun tarkoituksena on tarjota alusta,

a) mihin Käyttäjät voivat jättää tarjouspyyntöjä asuntonsa välityksestä

b) ja Yritykset voivat löytää uusia kohteita kiinteistönvälityksen toimeksiannoiksi.

Yritys voi osallistua Käyttäjien jättämiin tarjouspyyntöihin palvelussa. Yritys voi selailla avoinna olevia kohteita vapaasti Palvelussa ja osallistua haluamiinsa tarjouspyyntöihin. Tarjouspyynnöt ovat avoinna seitsemän vuorokautta tai kunnes maksimi määrä tarjouksia on jätetty Käyttäjälle.

Tarjoukseen osallistumisen Palvelun kautta ovat alustavia. Varsinainen keskustelu toimeksiannosta tehdään asiakkaan kanssa erillisessä tapaamisessa, jonka Yritys sopii asiakkaan kanssa.

Yritys ei ole velvoitettu ottamaan asunnosta toimeksiantoa.

Yritys ei saa ohittaa Palvelua olemalla suoraan yhteydessä Käyttäjään ennen kuin osallistunut tarjouspyyntöön.

Käyttäjän yhteystiedot toimitetaan Yritykselle osallistumisen jälkeen.

3. Yrityksen maksut

Kun sopimus Reaktio Solutions Oy:n ja Yrityksen välille syntyy, Yritys sitoutuu maksamaan hinnaston mukaisia maksuja Reaktio Solutions Oy:lle. Reaktio Solutions Oy pidättää oikeuden hintamuutoksiin. Hintamuutoksista ilmoitetaan aina etukäteen.

3.1. Koekäyttö

Palvelun käytön aloituksen yhteyteen voi liittyä koekäyttö, milloin tarjouksia voi jättää palveluun tietyn määrän verran. Koekäytön aikana tarjouksien osallistusmaksua ei peritä.

3.2 Osallistumismaksu

Yritys sitoutuu maksamaan hinnaston mukaisen kertaluontoisen osallistumismaksun jokaisesta jätetystä tarjouksesta Reaktio Solutions Oy:lle. Osallistumaksu on ilmoitettu aina ennen osallistumista tarjouspyyntöön.

3.3 Muuta

Jos kohteen yhteystiedot ovat jostain syytä vääriä, on Yrityksellä aikaa ilmoittaa asiasta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

4. Laskutus

Osallistumismaksut veloitetaan kerran kuukaudessa, ellei toisin ole sovittu. Lasku lähetetään Yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai verkkolaskuna. Laskun eräpäivä on neljätoista (14) päivää laskun lähetyksestä.

5. Sopimusehtojen muuttaminen

Reaktio Solutions Oy:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Jos Palvelun sopimusehtoja muutetaan, on Reaktio Solutions Oy velvoitettu ilmoittamaan tästä sähköpostitse tai verkkosivullaan. Yritys hyväksyy ja sitoutuu uusiin sopimusehtoihin jättäessään tarjouksen muutoksen jälkeen.

6. Sopimuksen irtisanominen

Yritys voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa päättymään. Yritys on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisesti irtisanomista ennen tapahtuneet tarjouksien osallistumismaksut.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen.

8. Yhteystiedot

Ville Häkkinen

Reaktio Solutions Oy

ville@asuntojenhinnat.fi

050 313 5571