Sopimusehdot

Asuntojenhinnat.fi sopimusehdot kiinteistönvälitysyrityksille

Sopimusehdot:

Päivitetty 12.8.2019

”Palvelulla” tarkoitetaan jäljempänä Reaktio Solutions Oy:n Asuntojenhinnat.fi portaalia.

”Yrityksellä” tarkoitetaan jäljempänä palveluun rekisteröitynyttä välitysliikettä tai muuta asuntoja välittävää tahoa.

”Käyttäjällä” tarkoitetaan jäljempänä asuntoa myyvää henkilöä.

1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy kun Yritys rekisteröityy Asuntojenhinnat.fi Palveluun ja hyväksyy nämä sopimusehdot. Hyväksyttyään sopimusehdot Yritys sitoutuu noudattamaan voimassaolevia sopimus- sekä käyttöehtoja.

Reaktio Solutions Oy:llä on oikeus sulkea Yrityksen tili, jos Yritys rikkoo Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

2. Tarjousten tekeminen ja sitovuus

Palvelun kautta tehdyt tarjoukset ovat alustavia. Palvelun toimivuuden takaamiseksi Yrityksen tulee antaa Käyttäjälle kilpailukykyinen tarjous ja kunnioittaa sitä, mikäli Käyttäjä hyväksyy tarjouksen. Yritys ei ole velvoitettu ottamaan asunnosta toimeksiantoa mikäli se ei Yrityksen mielestä vastaa tarjouspyynnössä annettuja tietoja.

Yritys ei saa ohittaa Palvelua olemalla suoraan yhteydessä Käyttäjään ennen kuin Käyttäjä on valinnut Yrityksen mahdolliseksi välittäjäkseen Palvelussa.

3. Yrityksen maksut

Kun sopimus Reaktio Solutions Oy:n ja Yrityksen välille syntyy, Yritys sitoutuu maksamaan hinnaston mukaisia maksuja Reaktio Solutions Oy:lle. Reaktio Solutions Oy pidättää oikeuden hintamuutoksiin. Hintamuutoksista ilmoitetaan aina etukäteen.

3.1. Koekäyttö

Palvelun käytön aloituksen yhteyteen voi liittyä koekäyttö, milloin tarjouksia voi jättää palveluun tietyn määrän verran. Koekäytön aikana tarjouksien osallistusmaksua tai välityspalkkiota ei peritä.

3.2 Osallistumismaksu

Yritys sitoutuu maksamaan hinnaston mukaisen kertaluontoisen osallistumismaksun jokaisesta jätetystä tarjouksesta Reaktio Solutions Oy:lle.

3.3 Välityspalkkio

Yritys sitoutuu maksamaan välityspalkkion Reaktio Solutions Oy:lle kaikista Käyttäjän hyväksymistä tarjouksista, jotka johtivat hankintakäyntiin. Jos hankintakäynti ei toteudu Käyttäjästä johtuvista syistä, on Yrityksellä aikaa ilmoittaa asiasta 10 päivän kuluessa ja välityspalkkiota ei veloiteta.

4. Laskutus

Osallistumismaksut ja välityspalkkiot veloitetaan kerran kuukaudessa, ellei toisin ole sovittu. Lasku lähetetään Yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai verkkolaskuna. Laskun eräpäivä on neljätoista (14) päivää laskun lähetyksestä.

5. Sopimusehtojen muuttaminen

Reaktio Solutions Oy:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Jos Palvelun sopimusehtoja muutetaan, on Reaktio Solutions Oy velvoitettu ilmoittamaan tästä sähköpostitse tai verkkosivullaan. Yritys hyväksyy ja sitoutuu uusiin sopimusehtoihin jättäessään tarjouksen muutoksen jälkeen.

6. Sopimuksen irtisanominen

Yritys voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa päättymään. Yritys on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisesti irtisanomista ennen tapahtuneet tarjouksien osallistumismaksut sekä niiden välityspalkkiot.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen.

8. Yhteystiedot

info@reaktiosolutions.fi