Asuntojen hinnat

Miten inflaatio ja korkojen nousu vaikuttaa asuntojen hintaan Suomessa

Asuntomarkkina /
30.1.2023

Aloitetaan selventämällä, mitä inflaatio tarkoittaa. Inflaatiosta on kyse, kun tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat laaja-alaisesti. Inflaatio johtuu yleensä rahan arvon heikkenemisestä, sekä tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta. 

Inflaation myötä asuntolainan korot usein nousevat. Korkojen nousu viittaa siihen, että raha kustannetaan enemmän lainanottajan näkökulmasta, eli lainasta tulee maksajalleen kalliimpia. Korkojen nousu johtaa myös siihen, että kun ihmiset joutuvat maksamaan enemmän lainoistaan, se vähentää heidän ostovoimaansa. Sekä inflaatio että korkojen yleinen nousu vaikuttavat asuntojen hintaan Suomessa.

Kun inflaation seurauksena rahan arvo heikkenee, on ihmisillä entistä vähemmän rahaa käytettävissään ostaakseen esimerkiksi asuntoja. Asuntomarkkinoilla tämä johtaa sekä asuntojen kysynnän että niiden hintojen laskuun. Inflaation takia ihmiset saattavat alkaa säästää rahaa, pelätessään sen arvon heikkenemistä. Se taas johtaa siihen, että rahaa on entistä vähemmän liikkeessä, mikä aiheuttaa myös asuntojen hintojen laskua.

Inflaation eri seuraukset

Inflaation ja korkojen nousun vaikutukset asuntojen hintoihin voivat vaihdella suuresti riippuen siitä, mikä on talouden yleinen tilanne. Kuten yllä todettiin, saattaa inflaatio vaikuttaa asuntojen hintaan laskevasti. Nimittäin jos talous on laskusuhdanteessa ja työttömyys korkea, inflaatio ja korkojen nousu voivat johtaa asuntojen hintojen laskuun, koska ihmisillä on vähemmän varoja käytettävissään asuntojen hankintaan. Kuitenkin, jos talous on kasvussa ja työttömyys alhainen, inflaatio ja korkojen nousu saattavatkin johtaa asuntojen hintojen nousuun, koska ihmisillä on enemmän varoja käytettävissään asuntojen hankintaan. 

Inflaation ja korkojen nousun vaikutukset asuntojen hintoihin voivat vaihdella myös alueittain. Esimerkiksi suurissa kaupungeissa, kuten Helsinki, Tampere tai Turku, asuntojen hinnat voivat nousta nopeammin kuin pienemmillä paikkakunnilla. Tämä johtuu siitä, että suurissa kaupungeissa on yleensä suurempi kysyntä asunnoille ja tämä voi nostaa asuntojen hintoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että inflaatio ja korkojen nousu vaikuttavat asuntojen hintaan Suomessa siten, että ne yleensä vähentävät ihmisten ostovoimaa ja johtavat asuntojen hintojen laskuun. 

Tämän hetkiset viitteet inflaation vaikutuksista asuntojen hintoihin

Tätä kirjoittaessa (vuoden 2023 alussa), tilastoidut vanhojen osakeasuntojen asuntokaupat [Lokakuu], [Marraskuu] ovat antaneet viitteitä hintojen laskusta ympäri Suomen. Loppuvuodesta 2022 hinnat laskivat lokakuussa koko Suomessa 1,9% ja marraskuussa 3,4% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pääkaupunkiseudulla pudotus oli vieläkin suurempaa (lokakuu 3,3%, marraskuussa 5,4 %). Myös kauppojen määrät tippuivat lokakuussa 29% ja marraskuussa 38%, verrattuna vuoden takaiseen.

Asuntomarkkinan hiipuminen näkyi yleisenä aktiivisuuden laskuna. Välittäjät itse kertoivat, että vaikka kohteita sai edelleen jonkun verran myyntiin, niitä ei saatu enää samaan tapaan kaupaksi. Osa välittäjistä ei ole voinut ottaa uusia kohteita myyntiin, koska vanhoja jo myynnissä olevia kohteita ei oltu onnistuttu myymään. Uudet toimeksiannot olisivat olleet tarpeeton riski omalle toiminalle. Osalla välittäjistä markkinan hyytyminen aiheutti turhautumista, mikä näkyi heidän jäämisessä pidemmälle vapaalle loppuvuodesta, pitämällä suurimmat osan joulusta lomaa ja palaamalla töihin vasta tammikuussa.

Vuodesta 2023 ennustetaan taloudellisesti yleisesti vaikeaa ja asuntojen hintojen laskusta odotetaan jyrkkää - vaikkakin lyhytaikaista -  koko maassa. [Hypo marraskuun 2022 markkinakatsaus]. Helsingin seudulla hintojen odotetaan laskevat 3% vuoden 2023 aikana.


Asuntojenhinnat.fi palvelu on seurannut asuntomarkkinaa aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Tuottamaamme sisältöä on siteerattu useissa medioissa. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta sisältöä asuntomarkkinan kehityksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.