Asuntojen hinnat
Toteutuneiden asuntojen hinnat eivät ole salatiedettä.

Asuntojen toteutuneet, todelliset myyntihinnat

Yleinen /
17.11.2019

Asuntojen toteutuneet myyntihinnat eivät ole vain välittäjien salatiedettä, vaan niitä on saatavilla tietyn rajoituksin lähes kaikille. Aiemmin toteutuneet kauppahinnat olivat vain kiinteistövälittäjien omissa tietokannoissa, mutta välitysalan avautuessa tietoja ei enää pidetä salassa.

Asunnon hinnan arviointi

Hintatieto yksinään ei kuitenkaan tarjoa ymmärrystä, vaan sitä pitää osata tulkita. Jokainen asunto on yksilö. Asunnon arviointi on haastavaa, vaikka naapuroston hintatasosta olisikin hyvä käsitys. Välitysalan ammattilaista kannattaa pyytää antamaan lopullinen arvio asunnon hinnasta. Jos haluaa saada pikaisesti selville asunnon hintatason ja todennäköiasen myyntihinnan, voi pyytää asunnosta maksuttoman hinta-arvion. Hinta-arvion avustuksella voi määritellä esimerkiksi asunnon pyyntihinnan.

Asuntojen hintojen kehitys asuinalueittain

Todelliset velattomat myyntihinnat ovat esillä palvelussamme. Sivulla voi selvittää alueen hintatason ja kehityksen jopa asuinaluetasolla. Tärkeimpänä metriikkana asuinalueen hintatasoa määrittäessä on neliöhinta, joka kertoo alueen keskihintatasosta. Kannattaa kiinnittää huomiota myös eri asuntotyyppien hintaeroihin. Asunnoissa vallitsee tyyppillinen kysynnän ja tarjonnan laki. Jos alueella on vähän tietynlaisia asuntoja - ja tarve näille on suuri - se yleensä nostaa neliöhintaa tämänkaltaisille kohteille.

Pelkästään tämän hetkistä tilannetta ei kuitenkaan kannatta tuijottaa, vaan myös kokonaiskehitystä. Asunnon ostamisella ja muutaman vuoden kuluttua myynnillä voi helposti tehdä voittoa, jos paikkakunnan hintataso on nouseva. Arvonnousu voi olla todella suurta, jos sattuu löytämään suuren kysynnän kohteen ja alueen hintakehitys on kasvava.

Hintatietojen kerääminen

Hintatiedot palvelussamme on päänsääntöisesti verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja osa tiedoista on käyttäjien itsensä syöttämiä. Näiden lisäksi yksittäisten asuntojen velattomia myyntihintoja voi selailla Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylläpitämässä internethakupalvelussa.

Yksittäisten asuntojen myyntihintoja kerää ja koostaa palveluksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) hintaseurantapalvelullaan. Tämä palvelu on tarjolla ainoastaan kiinteistönvälittäjille. Tämä on tiedonlähde, mistä välittäjä pystyy tekemään parempaa analyysia alueen hintatasosta ja kehityksestä. Niitä tietoja tarvitaan asunnon myynntihinnan asettamista varten.


Asuntojenhinnat.fi palvelu on seurannut asuntomarkkinaa aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Tuottamaamme sisältöä on siteerattu useissa medioissa. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta sisältöä asuntomarkkinan kehityksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.